webfiles/fck/image/headers2/33473d5cd0c4fcc8cff7571692786820_Okuma png.png
shadow

פתרון לשבר כלי
Power Failure Drop Prevention


מאת: צביקה נמני


מי מאיתנו לא חווה את ’הסיוט’ - חלק יקר מאוד, הנמצא על המכונה, ניזוק בעת הפסקת חשמל פתאומית, שגרמה לצניחת הכלי על חומר הגלם במכונה. הסיוט מתעצם כשמדובר בחלק המעובד במשך שעות ע“ג המכונה.

למרות שהמנועים החדשים הקיימים כיום טובים וכוללים מערכות בלימה מהירות, עדיין לא ניתן לבטל נפילה חופשית במהלך של מאיות בודדות בעת הפסקת חשמל, הגורמת לכלי הקיים במכונה לפגוע ולו במעט בחלק הקיים במכונה.

הנזק כפול - נזק ישיר לכלי, ובאשר לחלק - במקרה הטוב הוא נפסל, אך במידה והוא יקר מאוד, יש להורידו מהמכונה ולבצע בו מילוי ותיקון מחדש. 
מה עושים? כרגיל, ל-OKUMA הפתרונים - במחשב החדש והמתקדם שלה מדגם OSP-P200, החברה פיתחה פטנט ייחודי, הפותר את בעיית צניחת הצירים בעת הפסקת חשמל. כשהמערכת מזהה הפסקת חשמל, היא שולחת פקודה לצירים הקבועים מראש לזוז בתנועה הפוכה מתנועת הנפילה במהלך מוגדר בפרמטרים.

אופציה מיוחדת זו פותחה הן לכרסומות והן למחרטות מכל הסוגים.